Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Confectioner Cablaje Auto

Descrierea cursului

Ocupaţia Confectioner Cablaje Auto presupune competenţele necesare realizării unei game variate de cablaje auto, prin procedee diferite şi utilizând echipamente special concepute. Pentru realizarea responsabilităţilor specifice, confecţionerul cablaje auto trebuie să dea dovadă de:
-Capacitate de a interpreta scheme / desene şi de a de a construi circuitul firelor pe baza acestora.
-Capacitate de a aplica proceduri specifice de sertizare, lipire, izolare, montare a învelişului de protecţie, etichetare etc.
-Capacitate de a identifica vizual eventualele defecte, în vederea remedierii acestora în cel mai scurt timp.
-Eficienţă în mânuirea cablajelor realizate, fără suprasolicitarea acestora şi fără a determina defecte specifice de mânuire.
-Bună acuitate vizuală, îndemânare şi atenţie.
Confecţionerul cablaje auto trebuie să aplice cunoştinţe referitoare la:


-Procedee specifice de realizare a cablajelor auto.
-Standarde şi cerinţele de calitate referitoare la ansamblurile confecţionate.
-Cerinţele de calitate ale materialelor utilizate.
-Utilizarea de echipamente specifice.
-Instrucţiuni de lucru şi norme de securitate aplicabile la echipamentele utilizate.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea interactivă la locul de muncă
- Lucrul în echipă
- Organizarea locului de muncă
- Aplicarea procedurilor de calitate
- Aplicarea normelor de securitatea şi sănătatea în muncă, protecţia mediului şi prevenirea şi stingerea incendiilor
- Realizarea elementelor de identificare a cablajelor
- Pregătirea operaţiei de asamblare a cablajelor auto
- Asamblarea/testarea cablajelor auto
- Verificarea cablajelor auto realizate
- Împachetarea cablajelor auto
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii