Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Combiner Agricol

Descrierea cursului

Combinerul agricol se ocupă cu recoltarea mecanizată a culturilor agricole (cereale păioase, porumb, floarea soarelui, soia, mazăre, plante tehnice, plante furajere legume ş.a.). Ocupaţia presupune competenţe referitoare la pregătirea, reglarea, exploatarea, vizualizarea stării utilajului, întreţinerea si executarea tuturor operaţiilor de recoltare a plantelor în condiţii de calitate. De asemenea, ocupaţia presupune competenţe în domeniul electronicii, cunoaşterii semnelor convenţionale scrise în altă limbă decât în română, recoltării şi deplasării de la sediu la punctul de lucru. O activitate principală a acestei ocupaţii o constituie executarea lucrărilor de întreţineri zilnice şi periodice ale combinei în vederea menţinerii acestora în stare permanentă de funcţionare la parametrii stabiliţi.

Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu membrii formaţiei de muncă, cu echipele de transport, cu serviciile de intervenţii, aprovizionarea cu materiale, piese de schimb, carburanţi, cu alte persoane cu atribuţii în implementarea tehnologiilor de cultura performante cu cheltuieli minime si producţii maxime, subordonarea faţă de organizatorii locurilor de munca care monitorizează activitatea pe întreaga perioadă de desfăşurare a recoltării.

Activitatea specifică ocupaţiei implica o temeinică pregătire profesională teoretică şi practică cu un permanent schimb de informaţii cu mediul exterior pentru cunoaşterea întregii game de maşini si de ultima generaţie folosite in domeniul recoltării. Capacitatea de concentrare, adaptabilitate, tenacitate, responsabilitatea, perseverenta, comunicarea, operativitatea, promptitudinea cât şi desfăşurarea activităţii in condiţii de stres, legate de particularităţile agriculturii privind condiţiile atmosferice reprezintă câteva aptitudini specifice, absolut necesare unui combiner.

Pe lângă operaţiile pe care le execută, combinerul agricol trebuie să cunoască şi să aplice:
– prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, în domeniul situaţiilor de urgenţă respectarea normelor PSI si PM.
– normele de protecţie a mediului
– condiţiile de cantitate si calitate a seminţelor recoltate.
– agrotehnica plantelor de cultura.
– recoltarea mecanizata a culturilor de câmp.
– echiparea si reglarea combinelor pentru recoltat.
– tehnologia de exploatare a combinelor autopropulsate.
– norme si normative de consum carburanţi.
– evidenţa primară a producţiei şi muncii.
– diminuarea pierderilor si umidităţii boabelor in limite admise.

Procesul de lucru, în cazul combinerului agricol, este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară, care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei.

Unitatea 1: Pregătirea combinei pentru momentul începerii recoltării
Unitatea 2: Executarea lucrărilor de recoltare a cerealelor păioase
Unitatea 3: Realizarea lucrărilor de recoltare a porumbului
Unitatea 4: Efectuarea recoltării plantelor tehnice
Unitatea 5: Recoltarea plantelor rădăcinoase
Unitatea 6: Întreţinerea curentă a combinei
Unitatea 7: Întocmirea documentelor specifice

Ocupaţia implică o bună rezistenţă la condiţii de lucru dificile: câmp deschis, precipitaţii, soare, vânt, zgomot, efort fizic,munca in echipa,comunicarea la locul de munca . Combinerul trebuie să ştie şi să exploateze o gamă foarte largă de combine autopropulsate şi maşini agricole pentru recoltat să aibă deprinderi,atitudini adaptabilităţi care să-i permită să lucreze cu echipamente performante, unele dintre acestea de foarte mare putere şi cu grad mare de computerizare de ultima generaţie (coordonate prin sateliţi GPS).


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba maternă
- Competenţe informatice
- Competenţa de a învăţa
- Competenţe sociale şi civice
- Competenţe antreprenoriale.
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului
- Aplicarea procedurilor de calitate
- Pregătirea combinei pentru momentul începerii recoltării
- Executarea lucrărilor de recoltare a cerealelor păioase
- Realizarea lucrărilor de recoltare a porumbului
- Efectuarea recoltării plantelor tehnice
- Recoltarea plantelor rădăcinoase
- Întreţinerea curentă a combinei
- Întocmirea documentelor specifice
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii