Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Combainier

Descrierea cursului

Ocupaţia se aplică mecanicilor din agricultură care se ocupă cu recoltarea mecanizată a culturilor agricole (cereale păioase, porumb, floarea soarelui, soia, sfeclă, in etc.). Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe aferente în pregătirea, reglarea, exploatarea şi întreţinerea combinelor autopropulsate şi executarea tuturor operaţiilor de recoltare a plantelor agricole în condiţii de calitate.

Activitatea specifică ocupaţiei implică o temeinică pregătire teoretică şi practică cu un permanent schimb de informaţii cu mediul exterior pentru cunoaşterea întregii game de maşini agricole folosite în domeniu. Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu echipele de transport producţie, cu serviciile de intervenţii, aprovizionare cu materiale, piese de schimb şi carburanţi şi de subordonare faţă de organizatorii locurilor de muncă care le monitorizează activitatea pe întreaga perioadă de desfăşurare a recoltării.

Capacitatea de concentrare, răbdare, tenacitate şi promptitudine cât şi desfăşurarea activităţii în condiţii de stres, legate de particularităţile agriculturii privind condiţiile atmosferice reprezintă câteva aptitudini specifice, absolut necesare unui combainier.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Executarea lucrărilor de recoltare mecanizată a cerealelor păioase.
- Executarea lucrărilor de recoltare mecanizată a porumbului.
- Executarea lucrărilor de recoltare mecanizată plantelor tehnice.
- Executarea lucrărilor de recoltare mecanizată a plantelor rădăcinoase.
- Executarea lucrărilor de întreţinere curentă şi stocare a combinelor.
- Executarea lucrărilor de întocmire şi gestionare a documentelor specifice.
- Respectarea normelor PSI şi PM.
- Munca în echipă.
- Comunicarea la locul de muncă.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii