Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Clasificator Carcase

Descrierea cursului

Ocupaţia din aria ocupaţională respectivă se practică în domeniul industriei alimentare, în cadrul abatoarelor care sacrifică animale. Speciile de animale care se clasifică (conform sistemului EUROP) sunt porcinele, bovinele şi ovinele. Aria ocupaţională presupune competenţe referitoare la particularităţile anatomice ale fiecărei specii (porcine, bovine, ovine), cunoştinţe în utilizarea computerului, cunoştinţe referitoare la fluxul tehnologic din cadrul abatorului, cunoştinţe privind legislaţia aplicabilă în domeniu (legislaţie naţională şi UE). Activitatea de clasificare carcase se desfăşoară independent sau în echipe în funcţie de dimensiunea şi dotarea tehnică a abatorului; clasificatorul carcase poate fi angajat al unei Agenţii de clasificare sau poate fi clasificator independent.

Aria ocupaţională presupune relaţii de colaborare cu angajaţii abatorului, cu furnizorii de animale pentru sacrificare, cu Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu Corpul de inspecţie.

Pe lângă operaţiile pe care le execută, clasificatorul carcase trebuie să aibă cunoştinţe privind:
-Prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi domeniul situaţiilor de urgenţă.
-Normele de protecţie a mediului.
-Condiţii de calitate a lucrărilor executate.
Principalele activităţi îndeplinite de un clasificator de carcase sunt:
– Identificarea carcasei.
– Verificarea prezentării carcasei.
– Cântărirea carcasei.
– Stabilirea categoriei.
– Clasificarea carcasei.
– Marcarea carcasei.
– Elaborarea documentaţiei de clasificare
– Rransmiterea datelor.

O activitate importantă a acestei arii ocupaţionale o reprezintă întreţinerea echipamentelor specifice, necesare bunei desfăşurări a tuturor activităţilor. Aria ocupaţională implică o bună rezistenţă la condiţiile dificile: lucrul îndelungat stând în picioare, viteza liniei de sacrificare, zgomot, umiditate, variaţii de temperatură, program de lucru prelungit etc.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba oficială.
- Comunicare în limbi străine.
- Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie.
- Competenţe informatice.
- Competenţa de a învăţa.
- Competenţe sociale şi civice.
- Competenţe antreprenoriale.
- Competenţa de exprimare culturală.
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.
- Aplicarea procedurilor de calitate.
- Aprovizionarea cu materiale şi aparatură pentru clasificarea carcaselor.
- Pregătirea clasificării carcaselor.
- Clasificarea carcaselor de porcine.
- Clasificarea carcaselor de bovine.
- Clasificarea carcaselor de ovine.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii