Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Brutar

Descrierea cursului

Ocupaţia se aplică lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de panificaţie, specializate în fabricarea diferitelor tipuri de produse de panificaţie.

Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe, având în vedere gama variată a produselor de panificaţie, precum şi a tehnologiilor specifice fiecărui sortiment în parte. Unităţile de competenţă fundamentale: comunicarea la locul de muncă şi lucrul în echipă sunt indispensabile în vederea desfăşurării activităţii în condiţii optime. Alături de acestea, competenţele generale vin să completeze profilul ocupaţiei de brutar, care trebuie să lucreze cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, a normelor de protecţie a mediului şi, nu în ultimul rând, a normelor de igienă şi siguranţă a alimentelor.

Organizarea activităţii proprii precum şi întocmirea documentelor specifice sunt competenţe care sunt necesare ocupaţiei de brutar în vederea eficientizării activităţii. Competenţe specifice ocupaţiei: recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi a auxiliare, depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare şi a produselor finite de panificaţie, pregătirea materiilor prime şi auxiliare, frământarea aluatului, urmărirea fermentării şi prelucrării aluatului, coacerea semifabricatelor, pregătirea produselor pentru depozitare sunt cele care vor concura la realizarea unor produse finite de panificaţie de calitate corespunzătoare. Activitatea se poate desfăşura atât în cadrul unităţilor complet automatizate cât şi în cadrul unităţilor neautomatizate, cunoştinţele şi deprinderile fiind corespunzător evaluate. Fabricarea produselor de panificaţie implică utilizarea utilajelor şi echipamentelor specifice pentru obţinerea diferitelor tipuri de produse. De aceea, pe lângă cunoştinţele de tehnologia panificaţiei, ocupaţia presupune şi capacitatea de exploatare, utilizare şi întreţinere a utilajelor şi echipamentelor specifice ocupaţiei.

Nivelul de calificare este 2, corespunzător unui muncitor calificat căruia i se asociază competenţe profesionale care implică aplicarea cunoştinţelor într-o anumită activitate profesională, cu sarcini de lucru nerutiniere care presupun responsabilitate şi munca în echipă.

Activitatea se desfăşoară în unităţi specializate, ce dispun de un număr suficient de spaţii dotate cu utilaje şi echipamente specifice activităţii, cu linii tehnologice concepute pentru a permite desfăşurarea continuă a procesului de producţie şi a evita contaminarea încrucişată. Ocupaţia presupune şi o bună rezistenţă la condiţiile de lucru relativ dificile: condiţii de umiditate, temperatură relativ ridicată, lucru în picioare. Deoarece ocupaţia se aplică sectorului de industrie alimentară vor fi respectate toate cerinţele de sănătate referitoare la condiţiile de acces ale brutarului la locul de muncă.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.
- Aplicarea normelor de protecţia mediului.
- Organizarea activităţii proprii.
- Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor.
- Întocmirea documentelor specifice.
- Recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi a auxiliare.
- Depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare şi a produselor finite de panificaţie.
- Pregătirea materiilor prime şi auxiliare.
- Frământarea aluatului.
- Urmărirea fermentării şi prelucrării aluatului.
- Coacerea semifabricatelor.
- Pregătirea produselor finite de panificaţie pentru depozitare.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii