Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Barman

Descrierea cursului

Barmanul se ocupã de aprovizionarea cu bãuturi de diferite sortimente, cu prepararea si servirea lor într-un local de alimentatie publicã (restaurant, bodegã, bar, bufet) Face propuneri de aprovizionare a barului cu sortimente de bãuturi variate si în cantitãti suficiente fatã de cerintele consumului, gestioneazã bãuturile, utilajul si inventarul de servire.

Preparã si serveste bãuturile.

Prepararea bãuturilor, cere din partea barmanului atentie pentru respectarea amestecurilor si a exactitãtii cantitãtilor prevãzute sau solicitate. În activitatea sa, barmanul foloseste diverse materiale: carnetel, creion, monedã divizionarã, liste de bãuturi, borderou de plãti si bonuri de marcaj. Pentru serviciul propriu-zis sunt necesare: frapiere, pahare, sticle, sifoane, platouri, clesti, servete s.a.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea interactivă la locul de muncă.
- Efectuarea muncii în echipă.
- Aplicarea NPM şi PSI.
- Menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat.
- Organizarea locului de muncă în vederea începerii activităţii.
- Curăţarea şi depozitarea obiectelor de inventar.
- Gestionarea stocurilor de băuturi şi materiale necesare.
- Încasarea contravalorii serviciilor oferite.
- Pregătirea băuturilor de bar.
- Pregătirea tonomatelor de servire.
- Preluarea comenzilor clienţilor.
- Servirea clienţilor la bar.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii