Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Asfaltator

Descrierea cursului

Ocupaţia de asfaltator se practică în domeniul construcţiilor de drumuri şi şosele şi presupune desfăşurarea unor activităţi specifice de pregătire a stratului suport şi de aşternere pe acesta a mixturilor asfaltice .

Practicarea ocupaţiei de asfaltator presupune competenţe necesare la:
– Verificarea elementelor geometrice în plan şi spaţiu a stratului suport al drumului care urmează a fi executat , iar dacă este nevoie face corecţiile necesare.
– Pregătirea stratului suport, prin curăţirea manuală sau mecanică a acestuia de praf , agregate dislocate din stratul anterior executat, în vederea amorsării cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă.


– Aşternerea mecanică (manuală) a mixturilor asfaltice, în strat şi grosime uniformă şi în conformitate cu cerinţele din documentaţia tehnică, ţinând cont de tipul bitumului şi implicit de parametrii de lucru – temperatura la aşternere.
– Compactarea mecanică a mixturilor asfaltice, executată în conformitate cu documentaţia tehnică şi cu prescripţiile tehnice în vigoare, avându-se în vedere parametrii de lucru – temperatură – la începerea şi terminarea compactării , în funcţie de tipul bitumului.
– Tratarea suprafeţelor îmbrăcăminţilor asfaltice executate în perioada după 1 octombrie sau pe sectoare de drum umbrite, prin protejare cu un strat de bitum şi răspândire de nisip de concasaj sau cu un strat de emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă şi răspândire de nisip de balastieră.
– Controlul şi măsurarea permanentă cu instrumentele din dotare a cotelor şi dimensiunilor geometrice ale straturilor de mixturi asfaltice aşternute.
– Identificarea şi raportarea în conformitate cu reglementările tehnice de la punctul de lucru, a oricăror deficienţe de calitate şi a cauzelor ce le-au provocat
– Remedierea defecţiunilor de orice tip apărute în timpul execuţiei şi în timpul exploatării îmbrăcăminţilor executate din mixturi de asfalt


Competente dobandite

Competente dobândite
- Planificarea activităţii proprii.
- Comunicarea la locul de muncă.
- Lucrul în echipă.
- Efectuarea de calcule matematice simple.
- Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţia mediului şi de PSI.
- Aplicarea procedurilor de calitate.
- Compactarea stratului de mixturi asfaltice.
- Prepararea mixturilor asfaltice în instalaţii automatizate.
- Aplicarea tratamentelor de protecţie specială.
- Aşternerea mixturilor asfaltice.
- Pregătirea stratului suport.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii