Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Apicultor

Descrierea cursului

Ocupaţia de Apicultor este atribuită iubitorilor de stupărit de diferite profesii şi vârste care se ocupă de creşterea, înmulţirea şi exploatarea familiilor de albine constituite în stupine sau Ferme apicole în vederea obţinerii de producţii cât mai mari şi produse apicole de calitate superioară. Ocupaţia presupune competenţele necesare pentru executarea lucrărilor de îngrijire a albinelor diferenţiat pe sezoane, hrănire corespunzătoare şi apărare împotriva bolilor, dăunătorilor şi altor factori nocivi.

Ocupaţia de Apicultor presupune valorificarea producţiei în condiţii economice avantajoase şi realizarea profitului în economia de piaţă. O activitate principală a acestei ocupaţii presupune şi aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare bunei desfăşurări a tuturor celorlalte activităţi specifice.

Ocupaţia presupune şi relaţii de colaborare reciproc avantajoase cu producătorii de culturi agricole. Capacitatea de concentrare, de mobilizare, tenacitatea, curajul, promptitudinea şi desfăşurarea activităţii în condiţii de stres, legate de capriciile naturii, reprezintă câteva aptitudini absolut necesare unui apicultor.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea la locul de muncă.
- Lucru în echipă.
- Perfecţionarea pregătirii profesionale.
- Aplicarea N.P.M., N.P.S.I. şi N. sanitarveterinare.
- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale.
- Întocmirea planului de venituri şi cheltuieli în stupină.
- Întocmirea documentelor specifice în stupină.
- Pregătirea familiilor de albine pentru perioada de iernare.
- Organizarea lucrărilor de primăvară în stupină.
- Organizarea stupăritului pastoral.
- Înmulţirea familiilor de albine.
- Asigurarea stării de sănătate a albinelor.
- Recoltarea şi condiţionarea produselor apicole.
- Valorificarea produselor apicole.
- Îmbunătăţirea bazei melifere.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii