Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Agricultor culturi vegetale si crescător animale

Descrierea cursului

Ocupaţia de Agricultor culturi vegetale si crescător animale se aplică lucrătorilor din cultura plantelor de câmp şi creşterea animalelor care se ocupă cu activităţile de cultivare a pământului în scopul obţinerii de cereale, plante tehnice şi culturi furajere cât şi de îngrijirea şi creşterea animalelor în scopul valorificării animalelor şi a produselor acestora în principal lapte şi carne. Ocupaţia presupune competenţele necesare pentru pregătirea terenului, semănatul şi întreţinerea culturilor, recoltarea şi valorificarea producţiei principale şi secundare, producerea, depozitarea şi conservarea furajelor.

În domeniul zootehnic ocupaţia de Agricultor culturi vegetale si crescător animale presupune cunoştinţe referitoare la particularităţile biologice ale animalelor şi abilităţi practice la

cazarea, furajarea, reproducţia, îngrijirea diferenţiată a categoriilor de animale, în funcţie de specie şi dotare, evacuarea dejecţiilor şi menţinerea condiţiilor de microclimat şi la menţinerea stării de sănătate a animalelor. O activitate principală a acestei ocupaţii presupune şi aprovizionarea cu materii primeşi materiale necesare bunei desfăşurări a tuturor celorlalte activităţi specifice ale unui  Agricultor culturi vegetale si crescător animale. Capacitatea de efort fizic, de organizare a activităţii în funcţie de condiţiile climatice nefavorabile specifice fiecărui anotimp şi a lucrului în spaţiu deschis reprezintă câteva aptitudini specifice, necesare unui lucrător agricol. Ocupaţia presupune şi relaţii de colaborare cu membrii echipelor de deservire în zootehnie şi a executanţilor de lucrări agricole mecanizate şi manuale în câmp, cât şi relaţii de subordonare faţă de conducătorii locurilor de muncă.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Identificarea condiţiilor specifice de amplasare a diferitelor culturi de câmp şi furajere.
- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale.
- Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor.
- Înfiinţarea culturilor de câmp şi furajere.
- Executarea lucrărilor de întreţinere a plantelor de câmp şi furajere.
- Recoltarea, depozitarea, conservarea şi valorificarea culturilor de câmp şi furajelor.
- Pregătirea spaţiilor de cazare pe specii şi categorii de animale.
- Popularea adăposturilor.
- Îngrijirea animalelor de reproducţie.
- Îngrijirea animalelor gestante.
- Îngrijirea noilor născuţi până la înţărcare.
- Îngrijirea animalelor de producţii.
- Munca în echipă.
- Comunicarea la locul de muncă.
- Aplicarea normelor P.S.I. şi P.M.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii