Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Agent Agricol

Descrierea cursului

Postul de agent agricol îl regãsim în structura aparatului propriu al consiliilor locale, la nivel de comunã, oras, municipiu si sectoarele municipiului Bucuresti. Agentul agricol este veriga de bazã a activitãtii biroului registru agricol. Acesta are, în principal, atributii de naturã scripticã, evidentã si control si evidentã pe teren, ce constã în verificare la fata locului. Agentul agricol este, de asemenea, principalul membru ce participã la efectuarea recensãmântului ce are loc din 2 în 2 ani.

Prin hotãrârea consiliului local, agentului agricol îi revine sarcina completãrii, tinerii la zi si centralizãrii datelor din registru agricol. Înscrierea acestor date se poate face si la sediul primãriei. Toate aceste date, cu privire la starea economicã a terenurilor confirmã buna utilizare a resurselor locale.

Agentul agricol, de asemenea, întocmeste rapoarte pentru Comisia Nationalã de Statisticã si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. Aceste rapoarte reprezintã sursa de date pentru înfãptuirea pe plan local a unor politici ale administratiei publice centrale, cum ar fi: politica fiscalã, agrarã, protectie socialã, edilitarã, sanitarã, etc.

O altã atributie importantã este aceea de a întocmi si elibera certificate de producãtor, proprietar de animale si adeverinte pentru somaj. Orice Agent Agricol asigurã centralizarea datelor si informatiilor cu specific agricol ale unitãtii administrativteritoriale în vederea desfãsurãrii activitãtii curente a autoritãtii administratiei publice locale, permitând astfel satisfacerea unor solicitãri ale cetãtenilor si reprezentând o sursã administrativã de date pentru sistemul informational statistic.

Agentul agricol faciliteazã legãtura între cetãteni si alte institutii abilitate în domeniul agricol. În vederea desfãsurãrii acestei activitãti agentul primeste solicitãrile cetãtenilor, studiazã cererile si stabileste institutia abilitatã pentru rezolvarea cerintelor. Principalul scop în realizarea activitãtii agentului agricol este acela de a asigura o evidentã unitarã, cu privire la starea terenurilor pe categorii de folosintã, dezvoltarea agriculturii, gospodãriilor populatiei si buna utilizare a resurselor locale.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare interactivă.
- Efectuarea muncii în echipă.
- Aplicarea NPM şi NPSI.
- Asigurarea calităţii serviciilor.
- Perfecţionarea pregătirii profesionale.
- Acordarea de informaţii specifice cetăţenilor.
- Administrarea informaţiilor cu specific agricol ale unităţii administrativ teritoriale.
- Asigurarea evidenţei cu privire la regimul juridic al terenurilor.
- Asigurarea evidenţei unitare cu privire la starea economică şi tehnică a terenurilor.
- Facilitarea legăturii între cetăţeni şi alte instituţii abilitate în domeniul agricol.
- Întocmirea rapoartelor pentru Comisia Naţională de Statistică şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.
- Întocmirea şi eliberarea de documente specifice.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii