Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Administrator Pensiune Turistica

Descrierea cursului

Activitatea principală a unui administrator de pensiune turistică se desfăşoară în cadrul pensiunii turistice, o unitate de cazare şi alimentaţie publică, derulând concomitent activităţi specifice cu alte agenţii de turism, furnizori, bănci , administraţie şi ordine publică. Sunt menţinute relaţii cu organisme şi organizaţii locale în scopul funcţionării pensiunii în condiţii de maximă eficienţă şi profitabilitate. Activităţile specifice sunt similare atât în pensiunea proprie cât şi într-o locaţie de gestiune, administrarea acesteia având ca scop principal profitabilitatea, rentabilitatea serviciilor oferite, succesul pe piaţa turistică.

Pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor sale, Administratorului de pensiune turistică îi sunt necesare competenţe ce aparţin domeniilor alimentaţie publică şi cazare, financiar – contabil, bancar, contractare, în vederea asigurării unui climat favorabil clienţilor, oferirii şi promovării serviciilor pensiunii turistice, funcţionarea pensiunii în condiţii de profitabilitate etc .

Administratorul de pensiune turistică este o persoană cu bune abilităţi de comunicare şi capabil să muncească în echipă, este un bun organizator, un bun gestionar al resurselor şi al informaţiilor. Pentru a fi eficient utilizează calculatorul în gestionarea informaţiilor. Administratorul de pensiune turistică colaborează permanent cu departamente specializate şi îşi dezvoltă relaţii trainice cu o serie cât mai largă de agenţii de turism, atât din ţară cât şi din străinătate.

Administratorul de pensiune turistică conduce activitatea personalului de serviciu, supraveghind respectarea regulamentului de ordine interioară al pensiunii şi stabileşte necesarul de materiale şi accesorii utile funcţionării pensiunii în condiţii de performanţă. Pentru a păstra patrimoniul gestionat, administratorul de pensiune turistică monitorizează permanent aplicarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I. , cele referitoare la protecţia mediului şi proprietăţii, persoanelor şi valorilor.

Pentru a putea valorifica potenţialul turistic şi specificul local, administratorul de pensiune turistică promovează direct produsul turistic în cadrul unor activităţi specifice programului opţional oferit turiştilor. Prin promovarea potenţialul turistic local şi naţional este asigurată sporirea gradului de atractivitate a pensiunii.

Administratorul de pensiune turistică este un bun mediator, o persoană amabilă şi comunicativă care rezolvă pe cale amiabilă eventualele reclamaţii ale turiştilor, menţinând permanent cadrul adecvat de desfăşurare a activităţilor din pensiune.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea eficientă la locul de muncă.
- Munca în echipa multidisciplinară.
- Gestionarea informaţiilor cu ajutorul calculatorului.
- Promovarea imaginii pensiunii.
- Organizarea activităţii în cadrul pensiunii turistice.
- Urmărirea aplicării NPM şi NPSI.
- Verificarea gestionării financiare.
- Promovarea directă a produsului turistic.
- Încheierea contractelor cu clienţii.
- Efectuarea operaţiilor specifice de cazare şi alimentaţie.
- Asigurarea unui climat favorabil turiştilor.
- Oferirea serviciilor pensiunii către client.
- Organizarea programelor turistice opţionale.
- Oferirea informaţiilor de interes turistic.
- Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii